Výměna skautských zkušeností v rámci Jihomoravského kraje 

— poptávky a nabídky účasti na akcích jiných středisek —  

 Proč Skautský erasmus?

Ve středověku se slovem “vandr” označovala pouť za zkušenostmi. Často i na několik roků, do vzdálených zemí. Něco podobného dnes pro mladé občany EU znamená vyjet na Erasmus, který funguje díky velké finanční podpoře mladých Evropskou unií. Skautský erasmus má propojovat jednotlivce a oddíly z různých míst JM kraje. Nebude podporován finančně, je to pokus, zda si dokážeme pomáhat výměnou zkušeností vzájemně.